Ajankohtaista: Harvennusleimikoiden korjuu kasvussa – taimikon hoidossa kirittävää

Metsänomistajat ovat tilastojen mukaan korjanneet tänä vuonna metsistään ahkerasti pienpuuta. Pienpuulla tarkoitetaan puuta, jota saadaan nuorten metsien harvennuksista.

Valtakunnallisesti harvennusleimikoiden korjuupinta-ala on lähes kaksinkertaistunut kotimaassa viime vuoteen verrattuna.

Sitä vastoin taimikon varhaishoitoa on tehty tänä vuonna selvästi edellisvuotta vähemmän. Hoidettujen taimikoiden pinta-ala on lähes puolittunut viime vuodesta.

Puukaupan aktiivisuus näkyy myös Itä-Suomessa. Harvennuskapasiteettimme on täydessä käytössä talven 2018-2019.

Comments are closed.