Hakkuusuunnitelu

 

Metsän hakkuusuunnittelu alkaa metsätilan nykytilan ja asiakkaan omien tavoitteiden kartoituksesta. Tämä tarkoittaa aluksi puustoarvion tekemistä metsäkuvioittain sekä metsäkuvioiden hakkuumahdollisuuksien ja hoitovaihtoehtojen läpikäyntiä. Hakkuusuunnitelma helpottaa ja selkeyttää metsänomistajan arkea ennen varsinaisen korjuun aloittamista.

Hyödynnämme hakkuusuunnittelussa niin perinteisiä talousmetsän hoitomalleja kuin ilman avohakkuuta tehtäviä jatkuvan kasvatuksen menetelmiä. Parhaan lopputuloksen saavuttaminen edellyttää tarkkaa suunnittelua ja tämän jälkeen huolellisista toteutusta. Käymme kanssasi läpi metsän lähtötilanteen mukaiset korjuuvaihtoehdot ennen valintaa.

Huolellinen suunnittelu edellyttää aina maastokäyntiä. Maastokäynnin avulla tarkennetaan mm. metsään.fi palvelusta avoimesti saatavia puustotietoja sekä huomioidaan sellaisia eritysasioita, ja joita laserkeilauksella kerätyssä metsävaratiedossa ei selvitetä.

Jos mahdollista suosittelemme, että lähdet mukaan maastokäynnille yhdessä asiantuntijamme kanssa. Ja jolloin voimme jutella esim. hakkuusuunnitelmassa huomioon otettavista erityiskohteista. Lisäksi lopullisen suunnitelman pyrimme aina luovuttamaan henkilökohtaisesti läpikäyden tärkeimmät seikat.

Comments are closed.