Metsän kasvatusmenetelmät ja hakkuusuunnittelu

Metsän kasvatusmenetelmän valinta alkaa metsätilan nykytilan ja asiakkaan omien tavoitteiden kartoituksesta. Tämä tarkoittaa aluksi puustoarvion tekemistä metsäkuvioittain sekä metsäkuvioiden  hoitovaihtoehtojen ja hakkuumahdollisuuksien suunnittelua.

Hyödynnämme suunnittelussa niin perinteisiä talousmetsän hoitomalleja kuin ilman avohakkuuta tehtäviä jatkuvan kasvatuksen menetelmiä.

Kokemuksemme mukaan yhä suurempi osa metsänomistajista on kiinnostunut hyödyntämään jatkuvaa kasvatusta eli erirakenteista metsän kasvatusta ainakin osassa metsiään. Tällöin puuston käsittely edellyttää perinteistä hakkuita tarkempaa suunnittelua ja varovaisempaa puunkorjuuta.

Huolellinen suunnittelu edellyttää aina maastokäyntiä. Maastokäynnin avulla tarkennetaan mm. metsään.fi palvelusta avoimesti saatavia puustotietoja sekä huomioidaan sellaisia eritysasioita, ja joita laserkeilauksella kerätyssä metsävaratiedossa ei selvitetä.

Jos mahdollista suosittelemme, että lähdet mukaan maastokäynnille yhdessä asiantuntijamme kanssa. Ja jolloin voimme jutella esim. huomioon otettavista erityiskohteista. Lisäksi lopullisen suunnitelman pyrimme aina luovuttamaan henkilökohtaisesti läpikäyden tärkeimmät seikat.

Comments are closed.